TAgencia en porvenir, 2018
Arts Santa MònicaInvertint l'exhibicionisme de la mostra personal, Agència en avenir planteja un exercici de recuperació i d'agençament del treball de Javier Peñafiel, en què assaig i biografia s'hibriden, centrant l'atenció en els característics «enigmes» que l'habiten. A través d'aquestes frases, radicals en la seva ambigüitat i que amaguen autèntics assajos crítics sobre la contemporaneïtat, l'exposició reflexiona sobre l'avenir que ens ocupa.

Agència en avenir esdevé així un procés de recerca, un espai d’intercanvi, relació personal i acció col·lectiva que, apostant per habitar les utopies heretades encara per realitzar, es tradueix en un dispositiu sense ànsies de productivitat, amb voluntat de comunicar sense proselitisme i amb el desig d'avançar tasques de l’avenir, atenent el present per no postergar.


© all rights reserved